Khử khoáng
 • INDION GS300

  INDION GS300

  (10:10:48 AM 12/09/2020)

  INDION GS300 là nhựa trao đổi ion Bazơ mạnh chứa ammoni bậc 4 loại 1. INDION GS300 tính chất lý hóa tuyệt vời, tuổi thọ vượt trội, khả năng trao đổi mạnh. Hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ các...

 • INDION FFIP

  INDION FFIP

  (10:44:47 AM 12/09/2020)

  INDION FFIP là nhựa trao đổi ion Bazo mạnh chứa ammoni bậc 4 loại 1. INDION FFIP tính chất lý hóa tuyệt vời, tuổi thọ vượt trội, khả năng trao đổi mạnh. Hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ các...

 • INDION 850

  INDION 850

  (10:05:47 AM 12/09/2020)

  INDION 850 là nhựa trao đổi ion Bazơ yếu chứa ammoni bậc 3 và bậc 4 dạng hạt, có độ xốp rất cao. Cấu trúc styrenedivinylbenzene macroporous của nó mang lại độ bền cơ học tuyệt vời và khả năng...

 • INDION 225H

  INDION 225H

  (10:01:44 AM 12/09/2020)

  Indion 225 H là loại nhựa trao đổi Cation gốc axít mạnh, dạng hạt keo, được sản xuất từ quá trình Sunfon hóa Styrene Divinyl-Benzene Copolymer. Indion 225 H có cỡ hạt đồng đều., độ xốp đảm bảo...

 • INDION 2250H

  INDION 2250H

  (10:39:43 AM 12/09/2020)

  Indion 2250 H là loại nhựa trao đổi Cation gốc axít mạnh, dạng hạt keo, được sản xuất từ quá trình Sunfon hóa Styrene Divinyl-Benzene Copolymer. Indion 2250 H có cỡ hạt với mức độ đồng đều rất cao,...

 • INDION GS300

  INDION GS300

  (10:10:48 AM 12/09/2020)

  INDION GS300 là nhựa trao đổi ion Bazơ mạnh chứa ammoni bậc 4 loại 1. INDION GS300 tính chất lý hóa tuyệt vời, tuổi thọ vượt trội, khả năng trao đổi mạnh. Hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ các...

 • INDION FFIP

  INDION FFIP

  (10:44:47 AM 12/09/2020)

  INDION FFIP là nhựa trao đổi ion Bazo mạnh chứa ammoni bậc 4 loại 1. INDION FFIP tính chất lý hóa tuyệt vời, tuổi thọ vượt trội, khả năng trao đổi mạnh. Hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ các...

 • INDION 850

  INDION 850

  (10:05:47 AM 12/09/2020)

  INDION 850 là nhựa trao đổi ion Bazơ yếu chứa ammoni bậc 3 và bậc 4 dạng hạt, có độ xốp rất cao. Cấu trúc styrenedivinylbenzene macroporous của nó mang lại độ bền cơ học tuyệt vời và khả năng...

 • INDION 225H

  INDION 225H

  (10:01:44 AM 12/09/2020)

  Indion 225 H là loại nhựa trao đổi Cation gốc axít mạnh, dạng hạt keo, được sản xuất từ quá trình Sunfon hóa Styrene Divinyl-Benzene Copolymer. Indion 225 H có cỡ hạt đồng đều., độ xốp đảm bảo...

 • INDION 2250H

  INDION 2250H

  (10:39:43 AM 12/09/2020)

  Indion 2250 H là loại nhựa trao đổi Cation gốc axít mạnh, dạng hạt keo, được sản xuất từ quá trình Sunfon hóa Styrene Divinyl-Benzene Copolymer. Indion 2250 H có cỡ hạt với mức độ đồng đều rất cao,...

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0932025569

info@trieuanwater.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

Hỗ trợ trực tuyến

support
phone

0932025569

info@trieuanwater.com

Hãy nhớ thông tin để gửi liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh phục vụ tốt nhất đến bạn

arrow